Bestemmelse (FB innlegg) (LinkedIn-innlegg)

Varige endringer ...

Beate Daniloff tilbyr “Thinking Into Results” programmet, utviklet av Bob Proctor og Sandy Gallagher.

Dette programmet fokuserer på å hjelpe enkeltpersoner og organisasjoner med å oppnå sine mål og realisere sitt fulle potensiale ved å endre tankemønstre og adferdsmønstre.

Gjennom en kombinasjon av opplæring, veiledning og mentortjenester, lærer deltakerne å forstå kraften i sine egne tanker og hvordan de kan bruke den til å skape ønskede resultater i alle områder av livet.

Programmet tar sikte på å gi deltakerne verktøyene og strategiene de trenger for å tenke og handle på måter som fremmer suksess, lykke og personlig vekst.