For Bedrifter

Trenger din bedrift hjelp til å komme i gang med lovpålagt oppfølging av sykemeldte?

Noen gode tanker

Ha en plan før sykemeldinger inntreffer
Hvem gjør hva når?
Hva gjøres for nærvær på arbeidsplassen
Hvordan ivareta den sykemeldte og kollegaer på best mulig måte.
Hvilke arbeidsoppgaver utføres i bedriften
Oversikt over nøkkelpersoner
Er tilrettelagt arbeid mulig?
Tilskudd og støtteordninger fra det offentlige
Personalpolitikk
Personalhåndbok

Fravær eller nærvær på jobb

Hva kan jeg tilby?

et samarbeid med bedriften ut fra bedriftens behov

få på plass gode rutiner for forebygging og oppfølging

Opplæring av ansatte og ledere

samtalepartner for ansatte og ledere

Ekspertbistand (refusjon fra NAV etter visse kriterier)

B

Min kompetanse

Med mer enn 10 års erfaring i oppfølgingsarbeid har jeg opparbeidet meg kompetanse i dette arbeidet.

Erfaringer som jeg har fått fra arbeid som saksbehandler i NAV, HR (Human Resource)- konsulent i attføringsbedrift og jobber i det private næringsliv.

I oppfølging av langtidssykemeldte samarbeidet jeg med bedrifter, leger og behandlere for å finne løsninger for å få arbeidstakere raskere tilbake i arbeid hos bedriften eller finne andre løsninger.

Min kompetanse kan kanskje være noe din bedrift kan ha bruk for. For å finne ut om det er grunnlag for et samarbeid kan vi avtale et uforpliktende møte.

Ta gjerne kontakt med meg.

Mobil 941 75 187.   

Nedenfor finner du litt informasjon om firma Daniloff og meg.

 

Om Daniloff

Firmaet ble etablert i 2002

Det har drevet det som en hobby ved siden av å være ansatt i andre bedrifter.

I oktober 2021 startet opp på heltid

 
Tjenestene som tilbys er

livs-coaching, samtalebasert

kurs

produkter innen skjønnhet og velvære

bistand til lovpålagt oppfølging av sykemeldte

Fotograf Lene CS

Litt om Beate Daniloff

Min yrkeskarriere startet i 1975 med å pakke aviser i lokalavisen hjemme i Målselv, Nye Troms, og være dagmamma. Etter hvert har jeg  vært så heldig å få jobbe i offentlig og privat sektor, i små bedrifter og store nasjonale og  internasjonale konsern. Mine arbeidsplasser har vært for det meste i Norge, men jeg har også bodd og jobbet i Sverige. 

Arbeidsområdet har vært innen økonomi, HR , prosjektkoordinator, ledelse, saksbehandler, salg og data.

Bachelor i kultur- og samfunnsfag, psykologi, Universitetet i Oslo, 2005.

Friskliv, healing og helsefremmende arbeid,The Paradigm Academy 2014 .

Sertifisert Proctor Gallagher Institute Consultant, 2006.

Har flere kurs  innenfor området personlig utvikling, fysisk aktivitet, mat og helse.

Fra slutten av 1990 tallet vær engasjert i frivillig arbeid.