For Bedrifter

Mine tjenester

Sykefravær og nærvær på arbeidsplassen:

samarbeid med bedriften ut fra bedriftens behov

opprette gode rutiner for forebygging og oppfølging 

opplæring av ansatte og ledere

samtalepartner for ansatte og ledere

Ekspertbistand (refusjon fra NAV etter visse kriterier)

Mange års erfaring i oppfølgingsarbeid av langtidssykemeldte.

 

Erfaringer som saksbehandler i NAV, HR – konsulent i attføringsbedrift , samt prosjektarbeid, administrasjon, økonomi, regnskap og lønn i privat næringsliv.

Ta gjerne kontakt med meg å avtal et uforpliktende møte.

Mobil 941 75 187.   

Beate Daniloff