Er en mentor viktig?

YOU CANNOT OUTPERFORM YOUR OWN SELF-IMAGE!

“We act, behave and feel according to what we consider our SELF-IMAGE to be and we do not deviate from this pattern.”

MAXWELL MALTZ

Du kan ikke utkonkurrere ditt selvbilde

» Vi handler, oppfører og føler oss i forhold til hvordan vi betrakter vårt selvbilde til å være, og vi avviker ikke fra dette mønstre.» (fritt oversatt) sier Macwell Maltz, forfatter av boken Psycho-Cybernetics. Maxwell Maltz var en amerikans kosmetisk kirurg.  Boken Psycho-Cybernetics (1960), er et system av ideer som Maltz hevdet kunne forbedre ens selvbilde og føre til et mer suksessfullt og mer tilfredstillende liv. Maltz skrev flere bøker som har påvirket mange selv-hjelps lærer.

Maltz kombinerte kognitive teknikker i å lære en person hvordan regulere sin selvoppfatning.  Teknikker som visualisering , målsetting og selv-affirmasjon for på den måten koble sinn og kropp. 

Å ha selvtillit vil gjøre deg fri til å gå dit hjertet ditt leder deg, til å gjøre hva du må gjøre. Selvtillit gir deg styrke. Den skaper en ikke fysisk aura som andre i din nærhet bevisst legger merke til . Det er dette «noe» andre beundrer. Selvtillit skaper en vibrasjon som får andre til å stole på dine evner, og de føler seg trygg ved å følge din ledelse. 

Selvtillit gjør at du føler deg trygg. Så hvordan kan du utvikle en slik selvtillit? Som coach/mentor hjelper jeg deg på veien.

Gapet mellom å vite og å gjøre

Hvorfor gjør vi ting som produserer resultater vi ikke ønsker? 

Alle kjenner vi noen som stadig vekk gjør de samme feilene om og om igjen, selv om de vet bedre. 

Grunnen til at vi gjør ting vi vet vi ikke skal eller bør gjøre, er våre PARADIGMER. 

Paradigmer er ikke noe annet enn et sett av vaner vi har innlært, som vi gjør uten å tenke på de. Vi går på autopilot.

For å endre paradigmene våre må vi øve inn nye paradigmer som erstatter de gamle. Når du har en forståelse av hvordan paradigmer fungerer, da kan du starte å ta kontroll over de resultatene du får og gå etter de resultatene du vil.

Det hemmelige genie

Vi mennesker tenker i bilder, de fleste av oss har ikke noe bilde av hvordan vårt sinn fungerer. Hvis jeg sier at du skal tenke deg at du er på kjøkkenet ditt og du skal inn i kjøleskapet å hente ut noe. Så vil du med en gang se for deg kjøkkenet ditt og kjøleskapet. Dr. Thurman Fleet, skapte denne strek personen for å bruke i sitt arbeid med å hjelpe sine pasienter med å forstå hvordan de gjennom tanker og vaner skaper sin egen virkelighet.

Du kan skape og endre din situasjon ved å ta tak i de vaner og tanker du har, erstatte de med nye tanker og vaner for å gå mot ditt mål og skape din virkelighet.

Vil du lære mer om hvordan du kan ta mer kontroll over dine resultater og skape det livet du ønsker deg? Nedenfor kan du ta kontakt for en uforpliktende avtale for å finne ut om du er klar for å gjøre endringer.

Find a mentor and start Thinking into Results.