ELSK DET DU GJØR

I oktober 2021 tok jeg steget. En drøm jeg har båret på i mange år ble virkelig. Jeg startet fulltid i min egen bedrift. Her tilbyr jeg coaching, kurs, foredrag, programmer og litt til.

Etter å ha gjort ferdig en Bachelor i psykologi ved Universitetet i Oslo i 2005 var jeg klar for mer utdanning. Jeg ville ikke bli psykolog, men coach. I 2006 traff jeg Bob Proctor og ble sertifisert Life Success Consultant. Det var mitt første steg mot å realisere min drøm om å tilby coaching. 

Men jeg hadde ikke mot til å satse fullt. I tiden fram til oktober 2021 har jeg samlet mye erfaring i fra bedrifter jeg har vært innleid til og ansatt i. Dette er faktisk en god ballast å ha nå.

I prosessen med å satse fulltid på min egen bedrift møter jeg på utfordringer i meg selv. Å gå fra en fast betalt jobb til å være selvstendig næringsdrivende er en overgang. Når jeg nå driver for meg selv, er jeg fortsatt så liten at jeg tar meg av alt fra markedsføring til utføring, og alt imellom. Det betyr at jeg lærer masse nytt, og må tenke nye tanker.

I min coaching praksis lærer jeg andre hvordan snu tankene og vanene sine for å forbedre resultatene. Nå er jeg virkelig midt opp i dette selv. Vanene jeg har innarbeidet gjennom et helt arbeidsliv snues ikke over natta fordi om jeg har blitt selvstendig næringsdrivende. Resultatene jeg har kommer som en konsekvens av vaner og tankemønstre. Når jeg ønsker å endre resultatene må jeg se på hvilket  tankemønster jeg har.

Nå er det ikke så lett som det høres ut. Men jeg har funnet et verktøy som hjelper meg å forstå hvordan våre tanker påvirker våre resultat. Bob Procotor, som var min coach og mentor fra 2006, viste meg denne figuren jeg skal vise deg nå. Det var ikke Bob som hadde funnet opp den, men lært den fra sin gode venn Leland Val Van De Wall. Den som hadde laget denne figuren var doktor Thurman Fleet in San Antonia, Texas, som jobbet som kiropraktor og var opptatt av å undervise i det å forstå sin egen personlighet.

La meg introdusere deg til «strek personen» (the Stick Person).

Vil du forandre resultatene dine? Da må du starte med tankene dine. Du må bli bevisst din underbevissthet (vaner). Dette er en krevende prosess. Målet ditt må være konkret og klart for deg for at du skal lykkes.

 Bevisste del av oss: I den bevisste delen av sinnet vårt aksepterer eller forkaster vi ideer og tanker som kommer til oss utenifra. Den ubevisste delen akseptere alt den bevisste delen godtar.

Ubevisste del av oss: Den ubevisste delen påvirker den fysiske kroppen, som setter handling bakom ord, og som påvirker de resultater man oppnår.

Resultat: Er de resultatene du oppnår ikke slik du ønsker dem, så må du sjekke hvilke tanker du aksepterer. Den bevisste delen øver makt over den ubevisste delen. I den ubevisste delen sitter vanene våre. De vi er blitt opplært til, som vi ikke lenger tenker på når vi utfører dem. Vil du forandre vaner må du være bevisst hvilke tanker og ideer du aksepterer.

«Strek personen» er min guide, den hjelper meg å forstå hva som foregår slik at jeg kan sette inn de tiltakene som er nødvendig for å få til de endringene jeg ønsker.

Jeg startet denne artikkelen med hvordan det er å gå fra å være fast ansatt hos andre til å bli min egen sjef. Ja jeg har måtte snu tankene mine. Jeg måtte virkelig spørre meg selv det viktigste spørsmålet; -hvorfor jeg gjør dette? Jeg går fra det sikre til det usikre. Mitt hvorfor er min drøm. Min drøm om å hjelpe andre til å leve rikere og et mer meningsfulle liv.

Jeg elsker denne jobben, jeg kan ikke tenke meg å gjøre noe annet. Så jeg aksepterer at jeg akkurat nå lever med overgangen som gjør meg usikker og redd av og til. Jeg vet at overgangen er en overgang. Dette stadiet er bare midlertidig. En dag er det blitt en vane å være selvstendig næringsdrivende.

Våg å drømme, våg å gå ut av komfort sonen, våg å leve.

Vil du lære mer? Gratis 30-min. on-line samtale. Er du klar for å bli coachet?