Personlig coaching program 2 måneder

Personlig coaching pakke. (Begrenset antall)

Øk sjansen din for å lykkes!

Innhold:

  • Introduksjon
  •  8  coaching møter
  • avslutning
  •  

I dette programmet setter vi deg i fokus. Finner nøklene til dine resurser.

Hva er du ute etter å oppnå:

  • Bedre selvtillit
  • Bedre helse
  • Skifte jobb
  • Bedre resultater i jobben din
  • ????? hva er det du ønsker?

Programoversikt:

Vi starter med en introduksjon hvor jeg forteller hvem jeg er, og du forteller om deg og dine forventninger. Vi blir enige om hva vi skal konsertere oss om for å oppnå det du ønsker.

8 møter med samtaler hvor du vil få oppgaver i tillegg til at vi dykker nærmere inn i hva som må til for å få til de endringene du ønsker.

Vi avslutter med en oppsummering og evaluering. Hvor går veien videre?

Coaching er ingen behandlingsmetode, dette er en metode for personlig utvikling og vekst. Du sitter i førersetet og bestemmer hvor du vil dra. Min oppgave er å hjelpe deg å lese kartet og peile ut de mulige veiene du kan velge. Ved å støtte deg, heie på deg, utfordre deg og å la deg velge, slik at du finner du din egen styrke.

Møtene foregår på Zoom.

Vi setter opp en plan for når vi skal møtes. Oppgaver som du kan gjøre blir gitt etter hvert møte. De er ikke obligatoriske å gjennomføre, men de er viktige hvis du ønsker å oppnå resultat av coachingen. Du må sette søkelys på deg. Hva ønsker du? Hvem er du? Hva vil du?

Investering: kr 9.950,-

Gratis forsamtale. Uforpliktende møte hvor vi avklarer om du er klar for å gå igang.