Coaching - personlig utvikling

Coaching er ikke rådgivning, terapi eller veiledning.

Coaching vil adressere personlig prosjekt, jobbrelaterte mål og/eller generelle forhold i kundens privat- eller arbeidsliv.

Coaching vil bestå av bl.a. verdiavklaring, idémyldring, og effektfulle spørsmål, og har som mål å fremme bevisstgjøring, handling og læring. Utøver vil sette sine egne mål.

Get Results That Exceed Your Expectations

Proctor Gallagher Consultants are trained in a transformational process that helps clients move from where they are to where they really want to go.

Selfstudy programs

The way you see yourself regulates the results you get in life. So, if you want to do significantly better, you must create a new image of yourself that reflects your desired results. The classic program, The Winner’s Image by Bob Proctor, walks you through how to do it, one step at a time.

For Bedrifter

Samarbeid med bedriften ut fra bedriftens behov

Få på plass gode rutiner for forebygging og oppfølging

Opplæring av ansatte og ledere

Samtalepartner for ansatte og ledere

Ekspertbistand (refusjon fra NAV etter visse kriterier)