Coaching - personlig utvikling

Coaching er ikke rådgivning, terapi eller veiledning.

Coaching vil adressere personlig prosjekt, jobbrelaterte mål og/eller generelle forhold i kundens privat- eller arbeidsliv.

Coaching vil bestå av bl.a. verdiavklaring, idémyldring, og effektfulle spørsmål, og har som mål å fremme bevisstgjøring, handling og læring. Utøver vil sette sine egne mål.

Get Results That Exceed Your Expectations

Proctor Gallagher Consultants are trained in a transformational process that helps clients move from where they are to where they really want to go.

Selfstudy programs

For Bedrifter

Samarbeid med bedriften ut fra bedriftens behov

Få på plass gode rutiner for forebygging og oppfølging

Opplæring av ansatte og ledere

Samtalepartner for ansatte og ledere

Ekspertbistand (refusjon fra NAV etter visse kriterier)