Snapshots

Klikk på et bilde og tekst kommer fram, klikk igjen for å åpne bilde.

 Coaching handler om å få fram det beste hos mennesker. Coaching er en relasjon med fokus på å få kunden – den  som blir coachet – til å handle for å realisere sin visjon, sine mål og ønsker.

Beate Daniloff, født i 1959 i Sør Varanger,  har mange års erfaring innen økonomi og ledelse i små og store selskaper, både nasjonalt og internasjonalt. I 2005 tok Beate en bachelor ved Universitetet i Oslo, psykologi og sosiologi.  Beate jobbet i oppstarten av NAV og gikk seinere over til å jobbe innen attføring. Beate elsker folk og er glad for å kunne bruke tid på å hjelpe andre til å få et bedre og mer meningsfylte liv. Uansett hvor ung eller gammel du er, kan du lære nye ting, sette mål, forandre framtida di og være skaper i ditt eget liv, mener Beate.

 

Gjennom erfaringer i NAV, i å jobbe med attføring og også ha jobbet i bedrifter med personal utvikling, fant Beate at det å jobbe forebyggende er viktig. Mange har behov for hjelp til å sortere tanker og følelser, uten at man dermed må oppsøke en psykolog. Når endringer skjer i livet, om det er på det personlige plan, i forhold til familie eller jobb, så er det en omstilling som det kan være godt å få hjelp til. 

Bob Proctor, 1934-2022, var en guru innen området for personlig utvikling. Noen kjenner han kanskje mest fra filmen «The Secret» av Ronda Byrne. Beate har hatt Bob Proctor som mentor siden 2006 og fram til hans bortgang i 2022.


Beates signatur er ikke lik  noen andres i markedet, den er designet for at du skal lykkes med dine prosjekter gjennom å lære hvordan dine tankemønster og vaner hindrer deg , og hvordan du kan endre dette for å nå de målene du har satt deg. Du må gjøre det selv, men du kan ikke gjøre det alene.

Den rette coach eller mentor er den viktigste investeringen du gjør for deg selv hvis du vil lykkes med dine prosjekt.