Hva ønsker du for deg selv?

Bedre resultat

Mer Penger

Mer tid til familie

Realisere en drøm

Når vi ikke er helt tilfreds med tingenes tilstand lar vi drømmene ta oss til et bedre sted.

Visste du at drømmer kan bli virkelige?

Du tror kanskje det bare er andre som kan få sine drømmer oppfylt?

Du tror kanskje du må være rik for å få til det du vil?

Du kan få det til og du kan få det slik du vil.

Det er egentlig enkelt, men vi har en tendens til å gjøre det vanskelig.

Du trenger ikke vite hvordan du skal komme dit du vil.

Du må vite hva du vil.

Min oppgave som coach er å hjelpe deg å ta i bruk dine iboende kunnskaper og talenter for å realisere dine ønsker.

Du må være villig til å gjøre det som kreves av deg.

Har du lyst til å lage 2023 ditt beste år?

Start i dag.

Lær av de beste.  Samarbeid med Proctor Gallagher Institute, bringer deg coacher i topp klasse.

Du kan følge min coaching eller bli med å bli coachet av Bob Proctor og Sandy Gallagher.  Jeg er Proctor Gallagher Institute (PGI) Consultant, som fasiliterer flere coachinger fra PGI.

Tilbud fra meg ut året er 10% rabatt på Thinking Into Result, som ikke bare sier hva du skal gjøre, men også viser deg hvordan og hvorfor.

Ser med glede mot å høre fra deg.

Beate Daniloff