Tenker du på alt som kan gå galt, eller ser du etter løsninger? 

Hva du sier til deg selv om og om igjen får betydning for din helse, ditt liv og dine resultater. 

Har du fokus på at du kan klare dette -så vil du klare det.  

Har du fokus på at du ikke vil klare det – så vil du klare det også, altså ikke klare det. 

Ved å ta kontroll over hvilke tanker vi har fokus på, hva vi sier til oss selv, kan vi bruke selvsuggesjon positivt til å påvirke vår hverdag og vår suksess. 

Selvsuggesjon er noe som foregår både bevisst og ubevist. Hver tanke, hvert ord registreres i din hukommelse, enten tankene eller ordene er positive eller negative. 

Det vi bevisste fokuserer oppmerksomhet på blir overført til vår underbevissthet. Dette snakker jeg nærmere om i en av leksjonene i Thinking Into Results. 

Når du har et klart mål i sikte, kan du fokusere oppmerksomheten din mot målet. Ved å frivillig tenke positive tanker om målet, og engasjere deg følelsesmessig i målet hver dag, vil underbevisstheten din fange opp dette. Underbevisstheten din vil starte å gjøre noe for å bevege seg mot dette målet.  

Underbevisstheten gjør det vårt bevisste sinn befaler. 

Ved at du bruker kontrollert oppmerksomhet på det som er målet ditt, anvender du selvsuggesjon på en positiv måte. 

Ukontrollert oppmerksomhet fører også til selvsuggesjon, men ikke mot det du kanskje ønsker deg. 

Sinnet ditt er aldri passivt, ikke en gang når du sover. All påvirkning utenfra har effekt. Tar du kontroll over hva du retter din oppmerksomhet mot, sørger du for at sinnet ditt er opptatt mot målet du har satt deg. 

Noen prinsipper jeg har lært å følge, som kan produsere en kraft som oppleves nesten mirakuløst: 

Et klart mål du sikter mot 

Selvdisiplin ved hjelp av følelsesmessig kontroll 

Selvsuggesjon – positiv rettet mot målet 

Viljestyrke som er aktivt knyttet til, og rette mot målet ditt 

Kontrollert oppmerksomhet 

Personlig initiativ 

Kreativ visjon 

Anvendt tilro 

Her er et eksempel hvordan disse prinsippene kan fungere: 

La oss si at du trenger penger til et spesielt formål, og du trenger pengene til en bestemt dato.  

Det er to måter å gjøre dette på. 

Ett alternativ: Du kan velge å bekymre deg, men ikke gjøre noe med for å skaffe pengene. 

Ett annet alternativ: Du kan gjøre et forsøk på å skaffe pengene ved å kombinere de nevnte prinsippene. 

Hvis du vet hvor mye penger du trenger, og du bestemmer deg for å skaffe det, har du et mål. 

 

 

Du at starter å legge en plan og gjennomfører den for å skaffe pengene, da har du tatt et personlig initiativ. 

Du har fjernet frykt og all tvil gjennom selvdisiplin og viljestyrke. 

Dette vil stimulere fantasien din. Det gir ideer til hvordan du kan skaffe pengene. Du skaper tiltro til at du kan få det til. 

Men det er opp til deg å utnytte planen som best du kan. 

Når vi bestemmer oss for å løse et problem, vil vi ofte møte motstand i starten. Men hvis vi fortsetter å lete, ikke gir opp, vil vi finne en eller annen løsning. Selv kan jeg ikke huske at jeg fant løsningen ved første forsøk. Problemet med de aller fleste er at de gir opp før de har begynt. Er du en av dem? 

En annen ting jeg har erfart er at når jeg har funnet løsningen, så ser jeg at den har vært der hele tiden, jeg har bare ikke sett den. Det tror jeg er fordi vi har skapr et bilde i fantasien av hva løsningen skal være, å da ser vi etter det som passer inn i vårt bilde. Vi blir blinde for det som ligger rett foran oss. Men når vi fortsetter å lete vil vi finne det. 

Vil du lære mer om hvordan du kan bruke positiv selvsuggesjon til å skape det du ønsker deg kan du ta kontakt. Gratis introduksjonssamtale kan bookes på nettstedet Daniloff.no. Her stiller jeg noen spørsmål for å finne ut hva du ønsker, hva du forventer deg og så sier jeg noe om hvordan jeg jobber med mine kunder. Så finner vi ut om det passer for deg. 

 

Beate Daniloff