Coaching

Coaching er ikke rådgivning, terapi eller veiledning.

Coaching vil adressere personlig prosjekt, jobbrelaterte mål og/eller generelle forhold i kundens privat- eller arbeidsliv.

Coaching vil bestå av bl.a. verdiavklaring, idémyldring, og effektfulle spørsmål, og har som mål å fremme bevisstgjøring, handling og læring. Utøver vil sette sine egne mål.

Bedrifter

Samarbeid med bedriften ut fra bedriftens behov

Få på plass gode rutiner for forebygging og oppfølging

Opplæring av ansatte og ledere

Samtalepartner for ansatte og ledere

Ekspertbistand (refusjon fra NAV etter visse kriterier) 

 

Proctor Gallagher Institute Consultant

Proctor Gallagher Consultants are trained in a transformational process that helps clients move from where they are to where they really want to go.

Galleri Daniloff

Galleri Daniloff er en drøm som er blitt virkelig.

I lokalt mitt har jeg noe veggplass som jeg vil bruke til å vise kunst gjennom året. 

Gjennom året vil jeg vise 3-4 utstillinger, med en ny kunstner for hver utstilling.

Siden jeg driver med coaching og tar imot kunder vil ikke galleriet være tilgjengelig hele tiden. 

Åpningstider vil legges ut på Facebook siden til Galleri Daniloff. 

Det er også mulig å avtale besøk. Er dere en vennegjeng, klubb, jobb-gruppe så kan vi avtale et besøk i galleriet.

Vil du abonnere på Daniloff Galleri Info kan du registrere deg nedenfor.

Første stilling i Galleri Daniloff som står til 7. august er av Anne-Gerd Blichfeldt Henningsen