Hva kan jeg som livs-coach hjelpe deg med?

Min visjon er å forbedre menneskers livskvalitet gjennom å bevisstgjøre den enkelte til å oppdage sin iboende kunnskap, sine verdier, sin motivasjon, definere sine mål og binde det opp mot handling.

Vårt potensiale!

Uansett i hvilken business du er, hvilken stilling du innehar, eller din business er å være enslig mor eller far, eller hjemmeværende mor eller far eller hva du enn gjør, så er jeg overbevist om at det som er aller viktigst er våre resultater. Det handler om resultat!

Vi er oppdratt til å se på resultat som noe som relateres til økonomi. Men vi får resultat i alle områder av livene våre. Vi får resultat i våre spirituelle verder og i våre forhold til andre mennesker.  Vi får resultat i forhold til vår helse både når det gjelder vår fysiske kropp, vår personlige utvikling og vår utvikling i forhold til arbeid. Og vi får selvfølgelig økonomiske resultat.

Hvordan skapes resultatene våre? Er de tilfeldige, påvirket av vær og vind? Nei – våre resultater er et produkt av våre tanker og følelser. Er du ikke fornøyd med et resultat bør du undersøke dine tanker. Noe i dine tanker skaper en følelse som skaper en handling som igjen skaper et resultat.

95% av vårt liv er styrt av det som er lagret i vårt ubevisste sinn. Dette er ikke noe bare jeg mener, forskning viser at det ubevisste sinn styrer  95% av våre tanker, følelser, handlinger og avgjørelser . Det betyr at dine paradigmer og ditt selvbilde kontrollerer 95% av ditt liv.

Det er bare  to  måter å endre et paradigme på.

 

Det ene er en sterk følelsesmessig hendelse, som 9/11 for eksempel. Siden følelsesmessige hendelser som regel er negative, vil vi ikke bruke denne metoden for å endre våre paradigmer.

Noter deg dette. Den andre og mest effektive måten å endre paradigme er gjennom konstant repetisjon av nye ideer, kombinert med hjelp fra en erfaren livs-coach.

Dette er grunnen til at mentorship er så viktig for at du skal lykkes. Det er ikke bare overføringen av informasjon og kunnskap. Men  å lære å ta i bruk det du lærer og gjøre deg ansvarlig for det  du har forpliktet deg til å gjøre, som vil ta deg til ditt neste nivå.

Når jeg først startet å samarbeide med en livs-coach, gjorde han det klart for meg at det er umulig å få et nytt resultat alene. Jeg trengte å se meg selv fra hans bevissthetsnivå hvis jeg skulle kunne endre noe.

 

Med den rette veiledningen vil endringene komme.

Våre tanker kan påvirkes av andre, av vår kultur og av våre ønsker. Hvis vi ikke er bevisst hvilke tanker vi tenker, eller hvilke tanker og ideer vi tillater oss å akseptere har vi gitt fra oss det eneste vi eier, vår frie vilje til å påvirke våre resultater.

Når vi tenker på resultat, er det et spørsmål alle skulle kunne svare på: “Hva er den egentlige årsaken til mine resultat?”

Vi får forskjellige svart når vi spør forskjellig mennesker. Spør vi en direktør vil ha kanskje si “teamwork, mål og visjoner”, spør vi teknikker vil han kanskje si “produkt kunnskap”.

Disse svarene er etter min mening et produkt av at vi er blitt programmert til å bedømme resultater etter hva vi gjør. Vi definerer våre resultat ut fra hva vi har oppnådd, og ikke nødvendigvis ut fra den vi er.

Etter mange års interesse for, og studier av mennesket psykologi, og bedriftenes vekst, har jeg kommet fram til at den egentlige årsaken til våre resultater er vår holdning.

For noen er nok det et litt skuffende svar.  Hvis du er litt lik meg så har du i hele ditt liv blitt fortalt at hvis du forbedrer din holdning/din attityde vil du forbedre dine resultat.

Våre sjefer forteller oss at hvis vi forbedrer våre holdninger vil vi få bedre resultat. Hvis vi har ansatte forteller vi dem at de kan få en bedre stilling i firmaet. Hvis vi er gift eller samboere forteller vi vår bedre halvdel” med den der holdningen vil ikke mye komme til å skje her”. Så du ser, holdning styrer kvaliteten i alt i livene våre.

Spørsmålet her er hva er holdning? Hvis vi ikke klarer å definere hva holdning er, hvordan kan vi inspirere noen til å forandre den? Hvis jeg skulle spørre hver enkelt av dere som leser dette om å definere” holdning” ville jeg sannsynligvis få mange forskjellige definisjoner.

Gjennom mine studier og erfaringer med personlig utvikling fant jeg at holdning er en kombinasjon av våre tanker, våre følelser og våre handlinger.  Det er ikke bare en av dem, men alle i kombinasjon med hverandre.

Hvis vi ønsker å endre hva som foregår på utsiden, må vi endre hva som skjer på innsiden.

Hele hensikten med det jeg gjør som livs-coach,  er å lære bort om denne endringsprosessen – lære deg  og skape bevissthet om endring, og lære deg lovene som styrer måten vi tenker på, og måten vi oppfører oss på.

Vi har blitt fortalt, blitt opplært til å tro at de resultater vi får i våre liv er en refleksjon av våre potensialer, og det er de ikke. Resultatene som du og jeg opplever er en refleksjon av vår bevissthet av de lover som styrer vår væren, måten vi tenker og måten vi oppfører oss.

Har du en drøm, et mål, du ønsker å nå? 

Del gjerne dette med noen som du vet trenger å vite dette.