Hva kan jeg som coach hjelpe deg med?

Mitt navn er Beate Daniloff og jeg er eier og driver av firma Daniloff.

Min visjon er å forbedre menneskers livskvalitet gjennom å bevisstgjøre den enkelte til å oppdage sin iboende kunnskap, sine verdier, sin motivasjon, definere sine mål og binde det opp mot handling.

Gjennom min yrkeskarriere har jeg jobbet med personalarbeid, oppfølging av langtidssykemeldte, helse-miljø og sikkerhet og omorganiseringer. Erfaringer som sammen med min formelle kompetanse har gitt meg interesse for og kunnskap om å lære den enkelte hvordan skape nye resultater ved å få mer selvinnsikt gjennom coaching og mentoring. 

Vårt potensiale!

Uansett i hvilken business du er, hvilken stilling du innehar, eller din business er å være enslig mor eller far, eller hjemmeværende mor eller far eller hva du enn gjør, så er jeg overbevist om at det som er aller viktigst er våre resultater. Det handler om resultat!

Vi er oppdratt til å se på resultat som noe som relateres til økonomi. Men vi får resultat i alle områder av livene våre. Vi får resultat i våre spirituelle verder og i våre forhold til andre mennesker.  Vi får resultat i forhold til vår helse både når det gjelder vår fysiske kropp, vår personlige utvikling og vår utvikling i forhold til arbeid. Og vi får selvfølgelig økonomiske resultat.

Hvordan skapes resultatene våre? Er de tilfeldige, påvirket av vær og vind? Nei – våre resultater er et produkt av våre tanker. Er du ikke fornøyd med et resultat bør du undersøke dine tanker. Noe i dine tanker skaper en følelse som skaper en handling som igjen skaper et resultat.

Våre tanker kan påvirkes av andre, av vår kultur og av våre ønsker. Hvis vi ikke er bevisst hvilke tanker vi tenker, eller hvilke tanker og ideer vi tillater oss å akseptere har vi gitt fra oss det eneste vi eier, vår frie vilje til å påvirke våre resultater.

Når vi tenker på resultat, er det et spørsmål alle skulle kunne svare på: «Hva er den egentlige årsaken til mine resultat?» Vi får forskjellige resultat når vi spør forskjellig mennesker. Spør vi en direktør vil ha kanskje si «teamwork, mål og visjoner», spør vi teknikker vil han kanskje si «produktkunnskap».

Disse svarene er etter min mening et produkt av at vi er blitt programmert til å bedømme resultater etter hva vi gjør. Vi definerer våre resultat ut fra hva vi har oppnådd, og ikke nødvendigvis ut fra den vi er.

Etter mange års interesse for og studier av mennesket psykologi og bedriftenes vekst, har jeg kommet fram til at den egentlige årsaken til våre resultater er vår holdning.

For noen er nok det et litt skuffende svar.  Hvis du er litt lik meg så har du i hele ditt liv blitt fortalt at hvis du forbedrer din holdning/din attityde vil du forbedre dine resultat. Våre sjefer forteller oss at hvis vi forbedrer våre holdninger vil vi få bedre resultat. Hvis vi har ansatte forteller vi dem at de kan få en bedre stilling i firmaet. Hvis vi er gift eller samboere forteller vi vår bedre halvdel” med den der holdningen vil ikke mye komme til å skje her”. Så du ser, holdning styrer kvaliteten i alt i livene våre.

Spørsmålet her er hva er holdning? Hvis vi ikke klarer å definere hva holdning er, hvordan kan vi inspirere noen til å forandre den? Hvis jeg skulle spørre hver enkelt av dere som leser dette om å definere” holdning” ville jeg sannsynligvis få mange forskjellige definisjoner. Gjennom mine studier og erfaringer med personlig utvikling fant jeg at holdning er en kombinasjon av våre tanker, våre følelser og våre handlinger.  Det er ikke bare en av dem, men alle i kombinasjon med hverandre.

Hvis vi ønsker å endre hva som foregår på utsiden, må vi endre hva som skjer på innsiden. Hele hensikten med det jeg gjør som coach, er å lære bort om denne endringsprosessen – lærer og skaper bevissthet om endring, og lærer lovene som styrer måten vi tenker på, og måten vi oppfører oss på. Fordi – hva du ønsker å forstå er at vi har alle blitt lurt. Vi har blitt fortalt og opplært til å tro at de resultater vi får i våre liv er en refleksjon av våre potensialer og det er de ikke. Resultatene som du og jeg opplever er en refleksjon av vår bevissthet av de lover som styrer vår væren, måten vi tenker og måten vi oppfører oss.