Beate Daniloff er en erfaren profesjonell med en variert og dynamisk bakgrunn som omfatter økonomi, menneskelige ressurser, prosjekt arbeid og livscoaching. Hennes mangefasetterte karriere har utstyrt henne med et rikt ferdighetssett og en dyp forståelse av ulike bransjer og roller. Beate Daniloffs karrierereise er et bevis på hennes allsidighet, lederskap og engasjement. Hennes brede kompetanse på tvers av flere domener, kombinert med hennes dedikasjon til personlig utvikling og å hjelpe andre, gjør henne til en fremragende profesjonell og pålitelig livscoach.

Som livscoach bruker Beate sin omfattende erfaring og kunnskap til å veilede individer mot personlig og profesjonell vekst. Hun er kjent for sin evne til å lytte, stille de riktige spørsmålene og hjelpe sine klienter med å oppdage sitt fulle potensial.

Beates helhetlige tilnærming kombinerer teknisk kompetanse med en dyp forståelse for menneskelig adferd og motivasjon, noe som gjør henne til en inspirerende og effektiv coach.

Beate fullførte Bachelor i psykologi ved Universitetet i Oslo i 2005

Sertifisert, 2006, Proctor Gallagher Consultant

Visjon: Gjennom produkter og tjenester som fremmer helhetlig vekst og utvikling for den enkelte. Gjennom samarbeidspartnere som deler tro på en livslang læring og utvikling mot et rikt liv fylt med muligheter.

Mål: Være med på å skape en verden hvor sann rikdom – spirituelt, materielt, intellektuelt – som flyter til, gjennom og fra hver og en av oss, i en utviklende, uendelig syklus av meningsfylte og rike liv

Gjennom erfaringer i NAV,  i jobben med attføring og jobbet i bedrifter med personal utvikling, fant Beate at det å jobbe forebyggende er viktig. Mange har behov for hjelp til å sortere tanker og følelser, uten at man dermed må oppsøke en psykolog. Når endringer skjer i livet, om det er på det personlige plan, i forhold til familie eller jobb, så er det en omstilling som det kan være godt å få hjelp til. 

Bob Proctor, 1934-2022, var en guru innen området for personlig utvikling. Noen kjenner han kanskje mest fra filmen “The Secret” av Ronda Byrne. Beate har hatt Bob Proctor som mentor siden 2006 og fram til hans bortgang i 2022.


Beates signatur er ikke lik  noen andres i markedet, den er designet for at du skal lykkes med dine prosjekter gjennom å lære hvordan dine tankemønster og vaner hindrer deg , og hvordan du kan endre dette for å nå de målene du har satt deg. 

Den rette livs-coach eller mentor er den viktigste investeringen du gjør for deg selv hvis du vil lykkes med dine prosjekt.

 

Metoden Beate bruker har hjulpet tusenvis av mennesker til å bli bevisst sine handlingsmønster og holdninger, og gitt dem verktøyene som skal til for å skape varige endringer i livene deres 

Noen av tilbakemeldingene fra klienter er: “Jeg har vært hos flere terapeuter og psykologer, men Beate var den som hjalp meg”, “Beate hjalp meg å bli bevisst mine handlingsmønster og hva jeg måtte endre for å få til det jeg ønsket.”

 

Transform Your Life with Personal Development

Invest in Yourself with Mentor Beate

Are you ready to take your life to the next level?

Personal development is the key to unlocking your full potential and achieving your biggest dreams.

With life-coach Beate, you will receive expert guidance and support to help you overcome obstacles, develop new skills, and create a life you love.

Whether you’re looking to improve your career, relationships, health, or mindset, Life-coach  Beate has the tools and expertise to help you succeed.

Take the first step towards transforming your life and schedule a free 30-minute information call today.