Book en avtale on-line

Du kan booke avtale on-line. Velg fra menyen om du ønsker on-line avtale eller frammøte. Gratis 30- min samtale er tilgjengelig. Har du spørsmål ta kontakt med meg på e-post: post@daniloff.no eller mobil: 941 75 187

Gratis 30 -min. samtale

Gratis for-samtale Lurer du på om du skal bruke mine tjenester? Å ha en for-samtale betyr at vi kan bli litt kjent med hverandre, og at du får muligheten til å avklare om du skal engasjere meg. For-samtalen er gratis.

Medlemsblogg

Medlemsblogg 100,- kr Per måned. Kan sies opp når som helst. Inger refusjon. Medlemsbloggen vil bli startet opp i løpet av juni 2022. Har du spørsmål ta kontakt med Daniloff