Hvordan takknemlighet trener hjernen. Vitenskapen viser at takknemlighet kan øke viktige nevrokjemikalier i hjernen og kroppen. Når tenkingen skifter fra negativ til positiv, er det en bølge av følsomme kjemikalier som dopamin, serotonin og oksytocin som påvirkes. Disse bidrar alle til følelsen av nærhet, tilknytning og lykke som kommer med takknemlighet. Vi må imidlertid praktisere takknemlighet konsekvent for å høste belønningen.

Spill videoen når du gjør din liste over det du er takknemlig for.