la ikke fortiden stoppe drømmen din!

Alt for mange sliter i dag på grunn av det som har skjedd i fortida. Mange får problemer med helsen på grunn av det som har skjedd. Vi er alle påført påvirkning opp gjennom livet fra vi er født. Vi er født inn i en familie, inn i en kultur og vi møter mennesker og situasjon gjennom livet som påvirker vår tro og hvordan vi ser på oss selv.   

Stopp! De aller fleste går gjennom livet uten å tenke over dette. Når vi har levd noen år og kanskje begynner å føle oss låst, trist og lei, vi føler vi ikke kan gjøre noe, drømmene våre blir mer og mer usynlig. Til slutt ligger de bare inni oss som et vagt minne. Vi skylder på våre omgivelser og omstendigheter for at den drømmene ikke ble gjort til virkelighet. 

 Selv har jeg erfart at å gå inn i meg selv, se på hvilke tanker og ideer som har påvirket mitt liv, har jeg funnet meg selv. Det handler ikke om å leite etter hvem som har gjort hva, eller hvor vonde og urettferdige opplevelser du har vært igjennom. Å finne seg selv, bygge selvtillit, tillit til deg selv, er så viktig for at du skal kunne ta grep om ditt liv her og nå, og påvirke framtida di.  

Våre tanker styrer våre følelser, som påvirker kroppen vår og manifesterer seg i vår oppførsel. Strek-personen (Stick Person) som jeg hørte om første gang fra Bob Proctor har hjulpet, og hjelper meg til å forstå hvordan jeg henger sammen. Dette vil jeg lære videre til andre slik at de kan finne seg selv. 

Strek-person modellen er skapt av grunnleggeren av Concept Therapy, Dr. Thurman Fleet of San Antonio, Texas i 1934 ca. Den er mitt beste verktøy for å forklare for andre hvordan vi henger sammen.  Bildet nedenfor er min illustrasjon av strek-personen.  

Vi er oppdratt til å se på resultat som noe som relateres til økonomi. Men vi får resultat i alle områder av livene våre. Vi får resultat i våre spirituelle verden og i våre forhold til andre mennesker.  Vi får resultat i forhold til vår helse både når det gjelder vår fysiske kropp, vår personlige utvikling og vår utvikling i forhold til arbeid. Og vi får selvfølgelig økonomiske resultat. 

Strek person figuren viser en stor sirkel for hodet og en liten for kroppen. Det er ikke fordi Dr. Thurman Fleet var dårlig i å fremstille grafikk at proporsjonene her ikke er lik våre kroppslige proporsjoner.  Den er slik fordi til nå har vi gitt vår bevisste tanke og tilstedeværelse til vår fysiske kropp og resultater. Kroppen er en manifestasjon av vårt sinn. Alt på det fysiske planet er en manifestasjon av våre tanker. Alt i vår bevissthet, stolen du sitter i, bilen du kjører i, klærne du har på deg i dag. Alt begynner i tanken. De gamle grekerne lærte oss at -” som en mann tenker i sitt hjerte, slik er han”. Det er den første delen av den kreative prosessen. Vi deler det vi kaller sinn inn i to deler. Den øverste delen er vårt bevisste sinn, og den nedre delen er vårt ubevisste sinn.  Vårt bevisste sinn er vårt – tenkende sinn, og vårt ubevisste sinn – vårt emosjonelle sinn. Det er her i det ubevisste sinn hvor vårt trossystem er; det er her hva vi tror på i livet ligger. 

I vårt bevisste sinn har vi mulighet til å velge våre tanker. Vi kan velge – stort, vakkert, bilder av hva vi ønsker å ha, være eller bli. Eller vi kan tillate oss å lage bilder av hva vi ikke vil ha.  Vi kan også tillate at det vi hører og ser på tv eller det vil leser i avisen kontrollere vårt tenkende. Til syvende og sist, vi velger våre tanker. Men hva vi ønsker å forstå er at de tankene vi velger kommer til å bli uttrykt i handlinger. De er uttrykt i følelser og i vår kroppslige helse.  Når vi sier:” vi har bekymret oss syk”, hvordan skjedde det? Bekymring er en emosjonell tilstand. Den blir uttrykt i kroppen og kan forårsake ubehag og til og med sykdom. Dette er naturens lov, denne emosjonen vil bli uttrykt enten gjennom vår helse eller våre handlinger. Og når den er uttrykt i våre handlinger, produserer den et resultat – og det er våre resultat vi ønsker å endre. 

Her er et spørsmål som alle skulle kunne svar på, og det er:” Hva er den egentlige årsaken til mine resultat?” Hvis vi spør en teknikker, vil han kanskje si » produkt-kunnskap». Hvis vi spør en direktør, vil han kanskje si” teamwork, mål og visjon”. Hvis vi spør eier av et firma, kanskje svaret ville være:     «vår bunnlinje eller forskning og utvikling”  

Vi sier disse tingene fordi vi har blitt programmert til å bedømme resultatet etter hva vi gjør. Vi definerer våre resultat etter hva vi har oppnådd, og ikke nødvendigvis for den vi er. Jeg snakker ikke bare om de finansielle resultat du får, eller de resultat du får i din business. Spørsmålet er: hva er den egentlige årsaken til dine resultat i alle aspekt av livet ditt: i forhold til din helse, dine relasjoner, i ditt spirituelle/åndelige liv? 

Etter mange års interesse for og studier av menneskets psykologi og bedriftenes vekst, har jeg kommet fram til at den egentlige årsaken til våre resultater er vår holdning /væremåte. For noen er nok det et litt skuffende svar.  Hvis du er litt lik meg så har du i hele ditt liv blitt fortalt at hvis du forbedrer din holdning/din væremåte vil du forbedre dine resultat. Våre sjefer forteller oss at hvis vi forbedrer våre holdninger vil vi få bedre resultat. Hvis vi har ansatte forteller vi dem at de kan få en bedre stilling i firmaet. Hvis vi er gift eller samboene forteller vi vår bedre halvdel:”med den der holdningen vil ikke mye komme til å skje her”. Holdning styrer kvaliteten i alt i livene våre. 

Spørsmålet her er hva er holdning? Hvis vi ikke klarer å definere hva holdning er, hvordan kan vi inspirere noen til å forandre den? Hvis jeg skulle spørre hver enkelt av dere om å definere holdning ville jeg sannsynligvis få mange forskjellige definisjoner. Gjennom mine studier og erfaringer med personlig utvikling fant jeg at holdning er en kombinasjon av våre tanker, våre følelser og våre handlinger.  Det er ikke bare en av dem, men alle i kombinasjon med hverandre. 

En person som har en dårlig holdning/væremåte, er en som lever utenfor sirkelen av ansvar. En person som ikke tar ansvar for hva de tenker, eller de følelsene de har, eller de handlinger de gjør, lever utenfor sirkelen av ansvar. De er dømt til alltid å si ” hvem er galt med meg?” Det de egentlig gjør er å spille skylde på noen. De gjorde meg så sint,” se hva du fikk meg til å gjøre”. Du vet hvis du skal leve ditt liv på det nivået – utenfor ansvars sirkelen, spiller du skylde på leken. En person som tillater andre å gjøre dem glad, trist eller sint har blitt lurt.  Passende kontroll av våre holdninger får oss til å jobbe innenfor grensene hvor vi tar personlig ansvar for våre tanker, følelser og handlinger. Vi tillater ikke en vane eller omstendighet, eller økonomi eller rentesatser å kontrollere oss eller våre liv. Utgangspunktet for våre resultat burde være basert på hva vi ønsker. Med det mener jeg at å tenke annerledes er å tenke i revers. 

Når du og jeg tenker, tenker vi bokstavelig talt i bilder. Og jo klarere bilde vi har av en ting, jo mer orden og mindre frykt, tvil og forvirring vil vi erfare. Hvis jeg ber deg om å tenke på din bil, eller hjemmet ditt, vil et bilde av bilen eller hjemmet ditt dukke opp for ditt indre blikk. Hvis jeg skulle be deg tenke på hvordan ditt liv ser ut når du har oppnådd ditt mål, vil de fleste ikke ha et bilde av hva de ønsker seg. De tillater omstendighetene å bestemme hva de ønsker. 

Jeg kommer ikke med noe nytt her. Alle store filosofer, vitenskapsmenn, historikere og teologer har alle vært enige på ett punkt. De har alle vært enige om at du og jeg til syvende og sist blir det vi tror på. Ved å overgi våre tanker til hvem som helst, til en omstendighet eller utenforliggende årsak, er å drepe den kreative prosessen. Og det er ikke bra for oss. Tanker er den høyeste funksjon vi er i stand til. Vi er aldri blitt opplært i hvordan vi skal tenke. Du kan gå fra barneskole, til ungdomsskole og videregående og til og med få en høy utdannelse, og aldri ha lært evnen til kreativt tenkende. Hvordan er det vi tenker? Vi har fått et sinn i gave.  Jeg snakker ikke om hjernen. Vår hjerne er å sammenligne med en elektronisk og kjemisk stasjon. Sinn er den aktiviteten som finne i alle deler av vår væren. Sinn er den skjermen hvor bildene popper opp når jeg ber deg å tenke på bilen eller hjemmet ditt.

 Og siden vi ikke har et klart bilde av hvordan vårt sinn virker når vi snakker om denne kreative prosessen, trenger vi et bilde å jobbe med. Jeg jobber med denne grafikken av strek personen for å illustrere hvordan sinnet vårt fungerer. 

Hvis vi ønsker å endre hva som foregår på utsiden, må vi endre hva som skjer på innsiden.

hensikten med det jeg gjør som Confidence Creator, er å lære denne endringsprosessen – lærer deg å skape bevissthet om endring, og lærer deg lovene som styrer måten vi tenker på, og måten vi oppfører oss på. Hva jeg ønsker at du skal forstå er at vi har blitt fortalt, lært og å tro at de resultater vi får i våre liv er en refleksjon av våre potensialer og det er de ikke. Resultatene som du og jeg opplever er en refleksjon av vår bevissthet av de lover som styrer vår væren, måten vi tenker og måten vi oppfører oss. 

Dette er virkelig en del av mitt livs mening og pasjon. Jeg ønsker å jobbe med enkeltpersoner og selskaper for å utvide bevisstheten, til å tenne denne kreative prosessen i en bedrifts team og hos enkelt person. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale hvis du synes dette høres interessant ut. Vi vil finne ut hvordan du kan skape endringer i ditt liv. 

 

En gang i måneden sender jeg ut  suksess-tips. Meld deg på e-postlista mi for å motta tips.

Alle kan benytte seg av gratis 30 – min. samtale on-line for å finne ut hva ditt behov er og om vi skal samarbeide.

Photo: Fotograf Lene CS