Hvordan håndtere prokrastinering: Effektive strategier for å overvinne utsettelse

Prokrastinering, eller utsettelse, er noe vi alle driver med, og det påvirker mange aspekter av livene våre.

Om det er arbeid, studier, eller personlige mål, kan denne vanen med å utsette viktige oppgaver føre til stress, dårligere prestasjoner og redusert livskvalitet. 

Hjelpen er nær – det finnes flere strategier som kan læres for å endre vanen med å utsette viktige avgjørelse, og ta tilbake kontrollen over tiden din og produktiviteten din.

 1.  Forstå årsaken til at du utsetter.
 2. Bryt oppgavene ned i mindre deler.
 3. Bruk tidsstyringsteknikker.
 4. Sett klare og realistiske mål.
 5. Reduser forstyrrelser.
 6. Lag deg gode vaner og rutiner.
 7. Søk støtte og ta ansvar.
 8. Vær snill mot deg selv.

Før vi kan håndtere utsettelse er det viktig å forstå hvorfor vi utsetter oppgavene.

Vanlige årsaker kan være:

 • Perfeksjonisme: Frykten for å gjøre feil, eller ikke levere perfekt.
 • Overveldet: Store og komplekse oppgaver kan føles overveldende, noe som gjør det vanskelig å komme i gang.
 • Manglende motivasjon: Uinteressante eller kjedelige oppgaver er ofte de første som blir utsatt.
 • Dårlig tidsstyring: Urealistiske tidsplaner og mangel på prioritering kan lett føre til utsettelse.

Bryt oppgavene i mindre deler.

Store og skremmende oppgaver blir mer håndterbare når vi bryter dem ned i mindre deler.

Ved å fokusere på en del om gangen, for eksempel hvis du skal  skrive en rapport, kan du starte med å lage en disposisjon, deretter skrive introduksjon og så videre.

Bruk tidsstyringsteknikker.

Her er noen eksempler:

 • Pomodoro-teknikken: Arbeid i 25-minutters intervaller etterfulgt av en 5-minutters pause. Dette kan øke fokus og redusere distraksjoner.
 • Tidsblokking: Planlegg spesifikke tidsblokker i kalenderen din for ulike oppgaver. Dette gir struktur og hjelper deg med å prioritere.
 • Eisenhower-matrisen: Prioriter oppgavene dine basert på haster og viktighet. Dette hjelper deg med å fokusere på det som virkelig betyr noe.
 
Du har kanskje noen teknikker selv som fungerer. Prøv deg fram.

Sett klare og realistiske mål

Å sette klare og realistiske mål kan gjøre det letter å holde seg på sporet.

SMART er en metode for å sette mål. Mål må være Spesifikke, Målbare, Oppnåelig, Relevante og Tidsbundne.

Her er noen eksempler. Istedenfor å si » Jeg skal jobbe med prosjektet», kan du si » Jag skal fullføre forsknings delen av prosjektet innen fredag kl 15:00″.

Reduser forstyrrelser.

Identifiser og reduser forstyrrelser som kan hindre deg i å fokusere. 

 • Slå av varsler på telefonen og PC.
 • Ha et ryddig arbeidsområde fritt for forstyrrelser.
 • Informer kollegaer eller familie om at du trenger å ikke bli forstyrret ei stund.

Bygg gode vaner og rutiner.

Det å etablere gode vaner og rutiner høres kanskje kjedelig ut, men det kan hjelpe deg i håndtere prokrastinering på lang sikt.

Du kan for eksempel starte dagen med en klar plan, sette av tid til pauser og belønne deg selv når du har fullført oppgaver.

Over tid kan disse vanene bidra til at du får en mer strukturert og produktiv dag med mindre stress. 

Søk støtte og ta ansvar.

Noen ganger trenger vi støtte fra andre. Det kan være en venn, kollega eller mentor som kan hjelpe deg med å holde deg ansvarlig for din plan. 

Å dele målene dine med noen andre kan gi en ekstra motivasjon for å holde deg på sporet.

Vær snill mot deg selv.

Husk at alle prokrastinerer, alle utsetter ting, og det er viktig å være snill mot deg selv.

Bruk mulighetene til å lære og å forbedre deg. 

Anerkjenn framgangen du gjør, uansett hvor liten den er, og fortsett å jobb mot dine mål.

Til slutt.

Prokrastinering er en vane, og den kan endres. 

Med de riktige strategiene kan du overvinne prokrastinering, og øke din sjanse for suksess.

Husk å være tålmodig, vaner bygges gjennom repetisjon over tid.

Facebook
LinkedIn