Hva er coaching?

I min coaching praksis lærer jeg andre til å snu tankene og vanene sine.

Mange spør om hvilken coaching jeg tilbyr. 

Mitt spørsmål til den som spør er ofte, hva tenker du på når du hører ordet coaching. De fleste vet ikke hva det innebærer, så jeg skulle gjerne ønske å kunne bruke et annet ord som beskriver tjenesten min. 

Coach kommer fra engelsk og betyr trener. 

Mental trener , mindset-coach er ofte brukt i dag.

Selv titulerer jeg med som Confidence Creator, med tanke på at jeg er med å hjelpe de som mottar coaching å få bedre selvtillit.

 

Lær hvordan snu tankene og vanene dine for å få de resultatene du ønsker

Personlig utvikling er en reise innover i seg selv, der jeg som coach hjelper deg å se deg selv. Du reiser mot et mål du gjerne vil nå, eller du har et ønske om å endre på noe i ditt liv. Vi har alle med oss skjult kunnskap, vaner, tro og oppførsel. Med skjult mener jeg at du har tilegnet deg dette gjennom årene du har levd, og du går ikke rundt og husker på eller er bevisst dette hele tiden. Det ligger i din underbevissthet. Din underbevissthet styrer mye av livet ditt uten at du tenker over det.

Av min mentor, Bob Proctor, lærte jeg å forstå sammenhengen mellom de resultatene jeg har, hva som skjer i min hverdag og hvorfor jeg er akkurat der jeg er i livet og i verden. Bob viste meg en figur, som hat gitt meg en større forståelse for hvordan vårt sinn fungerer og hvordan våre resultater skapes.

Nå skal du få en smakebit på hvordan jeg jobber som coach for å hjelpe den som mottar coaching å forandre det som trengs og forandres for å komme dit den personen ønsker.

Hils på Strek-personen (Stick-Person).

Strekk personen

Bob Procotor, som var min coach og mentor fra 2006 til han døde vinteren i 2022. (Bob er fortsatt min mentor siden han har spilt inn mange av sine foredrag og seminarer.)  Bob viste meg denne figuren jeg skal vise deg nå. Det var ikke Bob som hadde funnet opp den, men lært den fra sin gode venn Leland Val Van De Wall. Figuren var skapt av doktor Thurman Fleet in San Antonia, Texas, som jobbet kiropraktor og var opptatt av å undervise i å forstå sin egen personlighet.

Vil du forandre resultatene dine da må du:

  • starte med tankene dine.
  • bli bevisst din vaner.

Fra vi er små blir vi indoktrinert. Vi blir lært hvordan vi skal være. Vi lærer de samme ritualene som våre foreldre har lært av sine foreldre, slik har vi lært i generasjoner. 

Når vi er små stiller vi ikke spørsmål ved det som vi lærer, om det er rett eller galt, eller om det kan gjøres annerledes. Dette er en prosess alle mennesker går igjennom, over hele verden. Først når vi kommer opp i 10-12 års alderen +/- er vi i stand til å reflektere. Men før den tid stiller vi mange spørsmål. Verden er ny for oss og alt må læres. 

Vi har fra vi er født innøvd en masse vaner og uvaner som vi har fått fra vår familie, venner, samfunn og den kulturen som påvirker der vi vokser opp.

Vi har 5 sanser

  • lukt, smak, hørsel, syn og berøring. 

 

Gjennom disse sansene tar vi inn den ytre verden. Vi registrer med vår forstand, vår bevisste del av sinnet.

Når vi som små legger hånden på en varm plate, registrerer vi med vår sans berøring at det gjør vondt. Men vi gjør det flere ganger før vi har lært at det å legge hånden på en varm plate er vondt. Dette blir lagret i det ubevisste sinnet etter en del repetisjoner, som følelsen vondt. Slik er det med di andre sansene våre.

Vi registrerer med lukt, smak, hørsel,syn eller berøring, og etter gjentatte ganger lagrer vi det i det underbevisste.

Vi trenger ikke lenger å tenke, vi har automatisert følelsene, som i sin tur gir et resultat som vi viser utad. Vi blir redd varme plater for eksempe

Men vi har noen andre sanser også som er viktige for vårt velvære. De 5 fysiske sansene , lukt, smak, hørsel, syn og berøring har vi felles med dyrene. Men de intellektuelle evnene våre er vi , så vidt vi vet, alene om. De 6 intellektuelle evnene våre er:

  • Tenke evne
  • oppfatning
  • hukommelse
  • intuisjon
  • fantasi 
  • vilje

Jeg kommer ikke til å gå i detalj på hver enkelt evne her i dag, dette er noe som vi fordyper oss i kurs eller coaching en til en, som jeg tilbyr. En enkel forklaring for denne gang om den bevisste og ubevisste delen av oss.

Vår bevisste del:

I den bevisste delen av sinnet vårt aksepterer eller forkaster vi ideer og tanker som kommer til oss utenifra. Den ubevisste delen akseptere alt den bevisste delen godtar.

Vår ubevisste del:

Den ubevisste delen påvirker den fysiske kroppen, som setter handling bakom ord, og som påvirker de resultater man oppnår.

Våre resultat:

Er de resultatene du oppnår ikke slik du ønsker dem, så må du sjekke hvilke tanker du aksepterer.

Den bevisste delen øver makt over den ubevisste delen.

I den ubevisste delen sitter vanene, troen og kulturen vår. Det vi er blitt opplært til. 

Vi lærer gjennom repetisjon. Vi øver og øver til vi slipper å tenke på hva vi gjør. 

Vil du forandre vaner må du være bevisst hvilke tanker og ideer du aksepterer.

«Strek personen» er min guide, den hjelper meg å forstå hva som foregår slik at jeg kan sette inn de tiltakene som er nødvendig, endre de vanene som hindrer meg i å få til det jeg vil.

Vi mennesker tenker i bilder, de fleste av oss har ikke noe bilde av hvordan sinnet (mind)  fungerer.

Hvis jeg sier at du skal tenke deg at du er på kjøkkenet ditt og du skal inn i kjøleskapet å hente ut noe. Så vil du med en gang se for deg kjøkkenet ditt og kjøleskapet.

Dr. Thurman Fleet, skapte denne strek personen for å bruke i sitt arbeid med å hjelpe sine pasienter med å forstå hvordan de gjennom tanker og vaner skaper sin egen virkelighet.
Du kan skape og endre din situasjon ved å ta tak i de vaner og tanker du har, erstatte de med nye tanker og vaner for å gå mot ditt mål og skape din virkelighet.

Hei, jeg er Beate

Min signatur er ikke lik  noen andres i markedet, den er designet for at du skal lykkes med dine prosjekter gjennom å lære hvordan dine tankemønster og vaner hindrer deg , og hvordan du kan endre dette for å nå de målene du har satt deg.

Du gjør det selv, men du  gjøre det ikke alene.

Den rette coach eller mentor  tar deg fra der du er i dag til dit du vil.

Invester i deg selv.

Jeg fasiliterer kurs i personlig utvikling i grupper på norsk  og engelsk.

Takk for at du leste denne artikkelen, som jeg håper gjorde deg nysgjerrig på hva du kan få til.

Beate Daniloff, eier og driver av Daniloff, Proctor Gallagher Institute Consultant.

Du kan skape din framtid nå!

 

Sliter du med å få til endringer vil min coaching hjelpe deg  å bygge selvtillit slik at du lykkes hver gang.

Hvis vi ønsker å endre hva som foregår på utsiden, må vi endre hva som skjer på innsiden.

Hele hensikten med det jeg gjør som Confidence Creator, er å lære deg denne endringsprosessen – lærer deg å skape bevissthet om endring, og lærer deg lovene som styrer måten vi tenker på, og måten vi oppfører oss på.

Få resultater som overgår dine forventninger!