Coaching en viktig del av healing

I vårt moderne samfunn synes stress å være en faktor til mange sykdommer.
Stress er på den ene siden en naturlig og sunn reaksjon for oss. Det er når
stresset blir vedvarende over lengre tid at de viser en negativ effekt på vår
helse og våre liv. 

Jeg har vært opptatt av hvordan vi mennesker handterer stress. I 2014 skrev jeg en fordypningsoppgave i Friskliv, healing og helsefremmende arbeid.  Spørsmål som jeg har sett nærmere på er:

  • Hvordan påvirker stress helsen vår?
  • Hvorfor mestrer noen stress bedre enn andre?
  • Hvordan kan håndspåleggelse kombinert med bevisstgjørende spørsmål virke helsefremmende?